מאמרים
דף הבית >> הליכים משפטיים
 

  אתר "רומניה היום" בניהולו של עו"ד שרון כהן, ממשרד שרון כהן ושות'.

 

 

 

הליכים משפטיים מקדמיים ברומניה

הליכים משפטיים מקדמיים הם חשובים ביותר במגוון רחב של פעולות.

ההליכים המשפטיים ברומניה הם שונים מן ההליכים בישראל כאשר פעמים רבות ההליכים ברומניה נחשבים לבירוקרטיים מאוד ורבויים בהליכים ובדיקות משפטיות.

יחד עם זאת, הליכים משפטיים מקדמיים אשר נעשים בידי בעלי ניסיון ובעלי מיומנות עבודה ברומניה עשויים לחסוך ממון רב בעתיד, עגמת נפש ואף מעשי מרמה במקרים קיצוניים.

 

מתי נדרשים הליכים משפטיים מקדמיים

הליכים משפטיים מקדמיים נדרשים במגוון גדול של פעולות עבור משקיע או חברה המעוניינים לבצע פעולות ברומניה. אולם, נתמקד בשלוש פעולות לאור חשיבותן: נדל"ן ברומניה ; חברות ברומניה ועילות תביעה ברומניה.

 

א. נדל"ן ברומניה

לצורך ביצוע פעולות נדל"ן ברומניה, ובעיקר לצורך רכישת נדל"ן ברומניה, קיימת חשיבות מכרעת לביצוע בדיקות משפטיות מקדמיות על מנת לוודא כי רכישתו נעשית כדין בכל שלביו.

כפי שנאמר בפרק "נדל"ן ברומניה" באתר זה, סוגיית בדיקות הנדל"ן ברומניה שונה במרכיבים רבים מן הבדיקות שיש לבצע בישראל.

בדיקת זכויות

כך, בזמן שבישראל בדיקת נסח טאבו אצל רשם המקרקעין, או אישורי הזכויות המנהל או בכל רשות מוסמכת אחרת יכול הלתת אינדיקציה טובה באשר לבעלויות, וכן בדיקה אצל הרשות המקומית וכדומה יכולה ליתן אינדיקציה מני רבות אודות זכויות הבניה והיטלים למיניהם.

ברם, ברומניה המצב שונה בתכלית. להבדיל מן המצב בישראל, שאף הוא אינו מושלם, הרי שברומניה נגישות המידע היא קשה עוד יותר למי שאינם מתמצאים בנבכי ההליכים ברומניה.

בדיקת בעלויות הינה הינה צעד חשוב ובל יעבור. לצורך כך, צברומניה ניתן לקבל אינדיקיות הן משטר בעלות על הקרקע, מסמך ספציפי שיש לבוחנו, וכן שלל שטרות מסמכים ואישורים המעידים על זכויות. בניגוד לישראל, ברומניה קיימות כמה מערכות רישום שכל אחת מעגנת זכות אחרת כגון חלוקה, גבולות, בעלויות, זכויות נוגדות וכדומה.

בנוסף, כדי לבחון היתרים יש לפנות לרשויות המוסמכות לבחון קשת רחבה של בדיקות לצורך קביעה אודות הכדאיות של רכישת הקרקע.

סוגיית הנדל"ן היא חשובה ודורשת ניסיון. פגמים רבים בקרקע עלולים כלל לא להיות מוזכרים ברשימת זכויות. שכן, מעבר זכויות בניה, הגדרת הקרקע בעלויות וכדומה, קיימים עניינים רבים שיש צורך ליתן עליהם הדעת כגון מעבר קוי חשמל, תשתיות, מים וכדומה שעלולים לפגום משמעותית במתן זכויות בניה.

 

ביצוע עסקאות נדל"ן

זאת ועוד. ברומניה בניגוד לישראל, עסקאות נדל"ן מבוצעות לרוב אצל נוטריון ציבורי, אשר נהנה ברומניה ממעמד מעין שיפוטי והוא אשר נותן את האישור לעסקה לרשויות.

מכאן, כי יש להקפיד בבחירת הנוטריון, הבדיקות שהוא מבצע הואיל ועל פי החוק הרומני, קיימת חשיבות רבה לבעלויות הקודמות במקרקעין, במיוחד חוקיות ההעברות הבעלות הקודמות.

היריעה קצרה מלהכיל את מלוא הבדיקות המשפטיות שעל רוכש לבחון בטרם רכישת מקרקעין ברומניה, אולם ברומניה בפרט, בדיקה יסודית של המקרקעין עשויה למנוע תקלות ופגמים רבים בביצוע עסקה, שאף עלולות להיות לה השלכות הרות גורל בדבר עתיד העסקה.

 

ב. חברות ברומניה

חברות המעוניינות להיכנס לפעילות עסקית ברומניה עשויות לגלות כי עליהן לבצע מגוון גדול של בדיקות משפטיות מקדמיות, מעבר למה שהן ציפו.

גם במקרה זה הגורם לעיתים רבות עשוי להיות סרבול ההליכים שלעיתים קיים ברומניה, והשונות שבתפיסות ובשיטות העבודה שבין ישראל ורומניה.

על החברות לבצע מספר בדיקות חשובות ביותר, בהתאם לאופי פעילותן, כאמור להלן.

 

היתרים ורישיונות

חברות ברומניה נדרשות בשטחים שונים של מקצועות לספק היתרים ורישיונות לצורך קיום פעילותן, כך במיוחד בתחום הבנייה, יבוא ויצוא של ציודים שונים בעלי אוריינטציה של בטיחות כגון מכשור רפואי למיניו.

חברות המעוניינות להיכנס לשוק הרומני לעיתים יופתעו כי בשרשרת הפעולות שהן רגילות לבצע בישראל ללא כל בעיה מיוחדת, יתקלו בדרישה להיתרים ורישיונות כאלה ואחרים לצורך קיום הפעילות ברומניה.

חברות לעיתים קרובות אינן מודעות באופן מדוייק למספר ההיתרים ולזהות הרשויות בפניהן יש לפעול לצורך כך.

 

הגדרת החברה

הקמת חברה ברומניה הינו צעד יחסית שגרתי שכאמור בפרק "חברות ברומניה" באתר זה מפורט ביתר שאת הפעולות הנדרשות.

ואולם, עם פתיחת החברה חשוב ליתן הדעת להגדרות המשפטיות השונות שניתן להיכנס בגדרן לצורך הקמת החברה.

כך, הגדרת החברה תלוי בסוג הפעילות ; מספר העובדים ; מחזור הפעילות הצפוי של החברה וכדומה.

מכאן, כי בטרם פתיחת החברה יש לבחון היטב את מכלול פרטים אלה.

 

הסכמים מקדמיים

פתיחת חברה ברומניה מצריך פעמים רבות בניית מערכת הסכמים שתסדיר שורה של עניינים עליהם יש ליתן הדעת כגון סמכויות שיפוט ; תניות בוררות בין לאומיות ; הפנייה לסעיפי חוק רומניים ; הפנייה לאמנות בין לאומיות וכדומה.  

בנוסף בחברה שבה כמה בעלי מניות, הקמתה שונה מחברה דומה בישראל. על חברה בעלת מספר בעלי מניות להכין הסכם מייסדים של החברה הרומנית, אשר שונה במבנהו מן החברה בישראל ומן ההסדרים וההגדרות שבו, במיוחד כאשר בעלי המניות מחזיקים בחלקים לא שווים של מניות.

בנוסף, ברור כי על חברה רומנית שנוסדה באמצעות ישראלים, לפעול בהתאם לייעוץ מס הולם וראוי בהתאם לאמנות המס ותיאומי המס שבין ישראל ורומניה.

אלו הן רק מן הדוגמאות החשובות של הבדיקות וההכנות המשפטיות המקדמיות שעל חברה לבצע בטרם כניסתה לשוק הרומני.

 

ג. עילות תביעה ברומניה

במקרים מסויימים אין מנוס מלהפנות מקרה משפטי למיצוי זכויות על ידי תביעה משפטית.

כך, יכולים להיות מעורבים ישראלים הפעילים ברומניה, רומנים, חברות ישראליות ורומניות ושאר אורגנים משפטיים בעלי זיקות לרומניה ו/או ישראל.

במקרים כאלה כאשר מעורבת מדינה זרה קיימת חשיבות מהותית ומשמעותית בבחינת העילות המשפטיות העומדות בפני הצד המעוניין לתבוע.

תביעה יכולה להתקיים בישראל או ברומניה וכמובן שהתשובה לכך אינה פשוטה כלל ועיקר.

ואולם, לעיתים נדרשת בדיקה משפטית מקדמית של העילות העומדות לנפגע ברומניה לצורך בחינת זכויותיו.

גם במקרים אלה קיים שוני בין הדין הישראלי והרומני ולכן לצורך קביעת סמכויות שיפוט בהתאם לדין הישראלי מחד והרומני מאידך נדרשת בחינה מקדמית מעמיקה אודות שאלות משפטיות אלה.

קיום הליכים משפטיים ברומניה

קיום הליך משפטי ברומניה הינו צעד הדורש בחינה מדוקדקת של נסיבות המקרה והשאלות המשפטיות העולות ממנו.

שיטת המשפט ברומניה אינה דומה לשיטת המשפט בישראל וקיים שוני בין שתי מערכות המשפט.

ועל כן, תנאי חשוב ביותר בטרם ביצוע הליך משפטי הוא סיועו של עורך דין רומני, מקומי בעל רישיון עריכת דין ברומניה ובעל ניסיון בייצוג משפטי.  

זאת ועוד. לעיתים קיימות שאלות משפטיות בעלות חשיבות במישור הסמכויות בין ישראל ורומניה, ולכן ראוי לתכנן בישראל מחד, וברומניה מאידך את דרך הפעולה הנכונה, על מנת שזכויות המוקנות על פי דין אחד לא תגרענה מזכויות דין אחר.

תנאי חשוב ביותר בטרם ביצוע או נקיטת הליך היא שלב הבחינה הראשונית והבדיקה המקדמית בידי גורם אמין ואובייקטיבי. שכן יש להיזהר מהבטחות להשגת תוצאות כאלה ואחרות בהליכים משפטיים ברומניה. שכן, להליכים מסויימים ברומניה עשויות להיות השלכות שתפגענה בעתיד ברומניה או בישראל במיוצג, ועל כן החשיבות הרבה בקיומן של בדיקות מקדמיות.

בנוסף, גם כאשר הליך ננקט ברומניה, לעיתים קרובות המיוצג נמצא בישראל דרך קבע ואינו מודע לחלוטין לכל ההליכים שננקטים ברומניה. ולכן, על מיוצגים ברומניה לשקול בכובד ראש להיות מלווים באנשי מקצוע מיומנים מישראל על מנת שיפקחו על ההליך שננקט ברומניה ויתנו דיווח אמין אודות המתרחש שם.

  • על מיוצגים ברומניה לשקול הפעולות הבאות:
  • ביצוע הליך מקדמי וליבון מלא השאלות המשפטיות המתעוררות ברומניה ובישראל. 
  • פנייה לעורך דין רומני מקומי על מנת שיתן דעתו על השאלות המשפטיות. 
  •  להיזהר מהבטחות שוא ומקיום הליכים מיותרים.
  • בחינת ההשלכות המשפטיות שעשויות להיות כתוצאה מנקיטת הליכים, הן בישראל והן ברומניה.
  • ליווי ופיקוח מקצועי מצד עו"ד ישראלי המצוי בדין ברומני על פעולות העורך דין הרומני.  

כמובן, כי האמור לעיל הוא בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו נכון לכל מקרה פרטני. שכן, כל מקרה פרטני מצריך בחינה מדוקדקת לצורך בחירת קו הפעולה הנכון והיעיל.

 

 

 

 

 

 

 

 


מאמרים

 

צור קשר

 

 

 

כתובת המשרד :

רח' דובנוב 10, בית אמות, ת"א,

טל. 03-6957775  פקס. 03-6955299.

אתר הבית: www.sc-lawoffice.com.

 

אין לראות באמור באתר משום ייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או אחר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ שכזה. כל הזכויות באתר שמורות למשרד "שרון כהן ושות'" בלבד לרבות תוכנו ותמונותיו ואין לעשות שימוש בתוכן האתר ללא אישור המשרד.  הנתונים המוצגים באתר מבוססים על מידע גלוי ו/או דיעה אישית ואין למנהלי האתר אחריות לתוכן המובא בו ובוודאי שאין להסתמך עליו כעיצה ו/או חוות דעת מקצועית.

[Top]       (C)

לייבסיטי - בניית אתרים